ceramicstemă naţională a Moldoveisunflower

Error: page 467 not found
Privatization

Ministerul Afacerilor Externe şi Integarării Europene

Republica Moldova Pagina Oficială Centrul de Apel Paşapoarte cu date Biometrice Legislaţia Republicii Moldova Products of Moldova Airmoldova Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2015 - 2018 E-services Registru Chamber
Mass Media din Moldova
Ambasada Republicii Moldova în România
Aleea Alexandru nr.40, sector 1, Bucureşti 011824, România
Tel: (+4 021) 230 04 74; 230 07 32 Fax: (+4 021) 230 77 90
E-mail:
Secţia Consulară a Ambasadei Republicii Moldova în România
Strada Emanoil Porumbaru nr. 89, parter, sector 1, Bucureşti 011424, România
Tel: (+4 021) 410 98 27; 410 04 84 Mob: +40 787 898 050 (Exclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar. La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare) Fax: (+4 021) 410 98 26
E-mail:
Consulatul General al Republicii Moldova la Iași
Strada Aleea Grigore Ghica Vodă, nr. 60A, zona Copou, Iași, 700127, România
Tel: (+4023) 222 03 15 Tel/Fax: (+4023) 222 03 16
E-mail: ,
Pagina a fost vizitată de 83 ori
Site-ul a fost vizitat de 9588227 persoane
Site-ul este folosit de 6 persoane
Site-ul a fost accesat de 174499 ori.

Cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi temporar sau permanent în România, în Serbia sau în Muntenegru pot obţine la Secţia Consulară a Ambasadei anumite servicii notariale cum ar fi: autentificarea procurilor şi traducerilor, legalizarea semnăturilor pe declaraţii şi alte înscrisuri, certificarea autenticităţii fotocopiilor, etc.

Anunţuri şi informaţii

Precizări referitoare la întocmirea procurilor pentru realizarea dreptului sau obligaţiei de obţinere a documentelor de stare civilă

Secţia Consulară a Ambasadei aduce la cunoştinţă cetăţenilor că în procesul activităţii organelor de stare civilă din Republica Moldova, legate de perfectarea certificatelor de stare civilă prin reprezentant (naştere, căsătorie, divorţ, schimbarea numelui şi prenumelui etc.) sînt identificate cazuri de imposibilitate a soluţionării unor cereri suplimentare, deoarece procurile eliberate pentru persoanele terţe nu sunt complete şi nu permit acest lucru.

Este vorba de situaţiile legate de rectificările necesare a fi operate în actele de stare civilă, concomitent cu eliberarea certificatului de stare civilă respectiv, precum şi de necesitatea schimbării numelui de familie în legătură cu înregistrarea sau completarea actului de divorţ (pentru cei ce sînt în drept de a reveni la numele de familie deţinut pînă la căsătorie).

În esenţă, conţinutul majorităţii procurilor formulate autentificate în modul stabilit, oferă dreptul reprezentantului numai de ridicare a documentelor de stare civilă, dar nu şi pentru efectuarea unor modificări sau completări în actele de stare civilă. Astfel, este necesar de menţionat prevederile punctului 95 al instrucţiunii cu privire la modul de înregistrare a actelor de stare civilă, aprobată prin Ordinul Tehnologii Informaţionale (în prezent Ministerul Dezvoltării Informaţionale) nr. 4 din 21 ianuarie 2004, care stipulează că completarea actului de divorţ este posibilă la cererea unei persoane împuternicite cu necesitatea indicării în procura specială a numelui ales de mandant la înregistrarea divorţului.

În acest context, Secţia Consulară a Ambasadei solicită cetăţenilor să ia în consideraţie cele menţionate în cazul întocmirii procurilor la oficiile consulare moldoveneşti sau la notari din România, pentru împuternicirea persoanelor din Republica Moldova în vederea efectuării rectificărilor în actele de stare civilă la organele de stare civilă moldoveneşti.