ceramicstemă naţională a MoldoveisunflowerMinisterul Afacerilor Externe şi Integarării Europene

Republica Moldova Pagina Oficială Centrul de Apel Paşapoarte cu date Biometrice Legislaţia Republicii Moldova Products of Moldova Airmoldova Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2015 - 2018 E-services Registru Chamber
Mass Media din Moldova
Ambasada Republicii Moldova în România
Aleea Alexandru nr.40, sector 1, Bucureşti 011824, România
Tel: (+4 021) 230 04 74; 230 07 32 Fax: (+4 021) 230 77 90
E-mail:
Secţia Consulară a Ambasadei Republicii Moldova în România
Strada Emanoil Porumbaru nr. 89, parter, sector 1, Bucureşti 011424, România
Tel: (+4 021) 410 98 27; 410 04 84 Mob: +40 787 898 050 (Exclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar. La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare) Fax: (+4 021) 410 98 26
E-mail:
Consulatul General al Republicii Moldova la Iași
Strada Aleea Grigore Ghica Vodă, nr. 60A, zona Copou, Iași, 700127, România
Tel: (+4023) 222 03 15 Tel/Fax: (+4023) 222 03 16
E-mail: ,
Pagina a fost vizitată de 166 ori
Site-ul a fost vizitat de 9555160 persoane
Site-ul este folosit de 3 persoane
Site-ul a fost accesat de 158394 ori.

Climatul investiţional

În prezent, una dintre sarcinile primordiale ale Guvernului este atragerea investiţiilor şi crearea unui climat antreprenorial favorabil pentru investitorii – atît străini, cît şi autohtoni.

În legătură cu aceasta, se iau măsuri necesare pentru stimularea activităţii de întreprinzător şi ameliorarea climatului investiţional, accentuîndu-se amplasarea geografică a ţării, forţa de muncă calificată, solurile fertile şi participarea republicii în cadrul zonelor de comerţ liber cu ţările CSI şi cele din Sud-Estul Europei.

Atractivitatea investiţională a Moldovei e determinată şi de faptul, că din iunie 2001 ţara este membru al OMC şi al Pactului de Stabilitate. A fost încheiat Acordul de Parteneriat şi Cooperare cu Uniunea Europeană (UE). Republica mai are acces pe pieţe prin intermediul Sistemului General de Preferinţe (GSP+) cu UE, Elveţia, Japonia etc. Astfel, UE a acordat acces liber, fără aplicarea taxelor vamale, pe pieţele sale interne a 7200 grupe de produse.

Actele legislative adoptate în ultima perioadă (Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător, Legea cu privire la organizaţiile de microfinanţare, Legea cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală, Legea cu privire la comerţul electronic, Legea cu privire la leasing), precum şi noile proiecte de legi elaborate în domeniul economiei, au un singur scop — asigurarea unei politici economice a statului — echilibrată şi previzibilă, – simplificarea creării şi funcţionării întreprinderilor, precum şi stimularea noilor investiţii.

Sînt atractive pentru proiecte industriale şi zonele economice libere, care oferă un şir de facilităţi fiscale şi vamale, precum şi garanţii de stat rezidenţilor săi. Actualmente, volumul investiţiilor în zonele economice libere a depăşit 76 mil. dolari SUA.

De asemenea, este atractiv pentru investitori Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" care la moment se află în proces de construcţie.

Legislaţia fiscală naţională în vigoare prevede un şir de facilităţi privind investiţiile la plata:

  • impozitului pe venit
  • taxei pe valoarea adăugată (TVA)
  • accizelor
  • taxei vamale

Sinteza facilităţilor fiscale şi altor stimulente fiscale pe anii 2006 şi 2007 se prezintă în următoarele tabele:

  1. 1. Facilităţi fiscale în 2006
  2. 2. Facilităţi fiscale suplimentare în 2007
  3. 3. Facilităţi fiscale privind zonele economice libere
  4. 4. Stimulenţi fiscali suplimentari în 2007

Link-uri utile: