ceramicstemă naţională a Moldoveisunflower

Error: page 467 not found
Privatization

Ministerul Afacerilor Externe şi Integarării Europene

Republica Moldova Pagina Oficială Centrul de Apel Paşapoarte cu date Biometrice Legislaţia Republicii Moldova Products of Moldova Airmoldova Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2015 - 2018 E-services Registru Chamber
Mass Media din Moldova
Ambasada Republicii Moldova în România
Aleea Alexandru nr.40, sector 1, Bucureşti 011824, România
Tel: (+4 021) 230 04 74; 230 07 32 Fax: (+4 021) 230 77 90
E-mail:
Secţia Consulară a Ambasadei Republicii Moldova în România
Strada Emanoil Porumbaru nr. 89, parter, sector 1, Bucureşti 011424, România
Tel: (+4 021) 410 98 27; 410 04 84 Mob: +40 787 898 050 (Exclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar. La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare) Fax: (+4 021) 410 98 26
E-mail:
Consulatul General al Republicii Moldova la Iași
Strada Aleea Grigore Ghica Vodă, nr. 60A, zona Copou, Iași, 700127, România
Tel: (+4023) 222 03 15 Tel/Fax: (+4023) 222 03 16
E-mail: ,
Pagina a fost vizitată de 1678 ori
Site-ul a fost vizitat de 9588250 persoane
Site-ul este folosit de 17 persoane
Site-ul a fost accesat de 174522 ori.

Documentarea cetăţenilor

Paşaport

PERFECATAREA PAȘAPOARTELOR

Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul să fie în posesia a două pașapoarte concomitent și pot să solicite un paşaport nou, în unul din următoarele cazuri:

 • nu dețin pașaport sau este pierdut/furat paşaportul anterior;
 • dețin paşaport deteriorat care nu poate fi utilizat;
 • dețin paşaport cu termen expirat sau al cărui termen expiră în 6 luni;
 • lipsesc pagini libere în paşaport;
 • dețin un pașaport în vigoare, dar doresc un alt pașaport biometric;
 • la documentarea primară a minorilor.

Pentru examinarea cererii de perfectare a paşaportului solicitanţii depun PERSONAL la Ambasadă, la data şi ora stabilită de către funcţionarul consular, următoarele acte în original + o copie (se selectează după caz):

 • o fotografie pe suport electronic în format JPG, color, pe fon alb (pentru copiii mai mici de 4 ani, ceilalți solicitanți vor fi fotografiați la Ambasadă la momentul depunerii cererii, motiv din care urmează a fi respectate cerințele privind aspectul exterior la preluarea imaginii faciale pentru actele de identitate: stil sobru al ținutei, îmbrăcăminte de culoare închisă (se interzic hainele de culoare albă și cu decolteu), coafuri clasice, simetrice și nevoluminoase));
 • buletinul de identitate moldovenesc cu fişa de însoţire, valabil;
 • paşaportul (în cazul lipsei paşaportului precedent, se depune o declaraţie de pierdere sau furt );
 • certificatul de naştere al solicitantului (dacă solicitantul s-a născut în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de transcriere);
 • certificatul de căsătorie şi/sau certificatele de divorţ (în cazul căsătoriei încheiate în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de căsătorie moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de transcriere.
 • certificatul despre schimbarea numelui şi/sau prenumelui (dacă schimbarea numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, acest certificat nu se va prezenta). Dacă schimbarea numelui/prenumelui a fost efectuată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat moldovenesc transcris de schimbare a numelui /prenumelui sau se va solicita procedura de transcriere;
 • certificatul privind grupa sangvină (se prezintă numai în cazul perfectării primului paşaport/pentru minori);
 • declaraţia în scris a ambilor părinți în cazul în care aceștia sunt în afara căsătoriei sau aflaţi în divorţ și în hotărîrea instanţei de judecată nu este stabilit părintele căruia i-a fost încredinţată întreţinerea minorului;
 • hotărârea judecătorească de adopţie (în cazul în care există adopţii);
 • consimţământul notarial autentificat al adoptatorului referitor la includerea datelor personale în calitate de părinte al copilului adoptat, în actul de naştere rectificat (în cazul în care există adopţii);
 • bonurile de plată pentru perfectarea paşaportului în suma care include tariful pentru confecționarea paşaportului în funcţie de termenul solicitat (tabelul de mai jos) + taxa consulară și aferentă de 55 euro.

  IMPORTANT!
  - Prezența solicitantului pașaportului la Ambasadă este obligatorie! Nu se permite solicitarea/perfectarea pașaportului prin procură.
  - Pașaportul se perfecționează doar pentru solicitanții care deţin buletin de identitate moldovenesc valabil. În cazul în care buletinul de identitate este expirat/pierdut/furat, cetăţenii solicită concomitent perfectarea buletinului de identitate şi a paşaportului biometric.
  - Minorii care au împlinit vîrsta de 16 ani pot solicita pașaport doar dacă dețin buletin de identitate. În caz contrar sau în cazul în care buletinul este pierdut/furat, se solicită concomitent perfectarea buletinului de identitate şi a paşaportului biometric.

PRECIZĂRI!
- Documentele necesare eliberării pașaportului biometric trebuie să fie depuse în original pentru a putea fi procesate în sistemul informatic.
- Documentele justificative originale sunt returnate titularilor acestora imediat după finalizarea cererilor de eliberare a pașapoartelor, fără a fi reținute în vederea unor procesări ulterioare.

RECOMANDARE!
- Pentru asigurarea unei bune calități a fotografiei este necesară vestimentație de culoare închisă. La preluarea imaginii faciale, solicitantul nu trebuie să aibă capul acoperit, ochii închiși ori să poarte ochelari, iar expresia feței acestuia trebuie să reprezinte o stare comună.

TAXELE pentru eliberarea pașaportului
Nr.
d/o
Denumirea serviciului Termenul de confecționare în Republica Moldova Tariful în
EURO
1 Eliberarea paşaportului pentru maturi 30 zile calendaristice
15 zile calendaristice
5 zile lucrătoare
39
49
69
2 Eliberarea paşaportului pentru copilul cu vîrsta de la 7 la 12 ani 30 zile calendaristice
15 zile calendaristice
5 zile lucrătoare
30
37
53

(Tarife aprobate prin ordinul ÎS „CRIS Registru" nr. 163 din 12.05.2015

PRECIZĂRI!
- Termenul de obţinere/eliberare a pașaportului prin intermediul Ambasadei indicat în tabelul de mai sus, reprezintă durata de confecționare a acestuia în Republica Moldova, la care se adaugă un termen pentru expedierea/primirea documentelor la Ambasadă.
- Termenele indicate în tabelul de mai jos reprezintă durata de confecționare a pasapoartelor în Republica Moldova. La aceste termene se adaugă aproximativ 3 săptămîni pentru expedierea și recepționarea documentelor de către Ambasadă!!!

- Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova în străinătate nu dețin posibilitatea tehnică de a confecționa pașapoarte biometrice în cadrul misiunii.