ceramicstemă naţională a Moldoveisunflower


Privatization

Ministerul Afacerilor Externe şi Integarării Europene

Republica Moldova Pagina Oficială Centrul de Apel Paşapoarte cu date Biometrice Legislaţia Republicii Moldova Products of Moldova Airmoldova Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2015 - 2018 E-services Registru Chamber
Mass Media din Moldova
Ambasada Republicii Moldova în România
Aleea Alexandru nr.40, sector 1, Bucureşti 011824, România
Tel: (+4 021) 230 04 74; 230 07 32 Fax: (+4 021) 230 77 90
E-mail:
Secţia Consulară a Ambasadei Republicii Moldova în România
Strada Emanoil Porumbaru nr. 89, parter, sector 1, Bucureşti 011424, România
Tel: (+4 021) 410 98 27; 410 04 84 Mob: +40 787 898 050 (Exclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar. La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare) Fax: (+4 021) 410 98 26
E-mail:
Consulatul General al Republicii Moldova la Iași
Strada Aleea Grigore Ghica Vodă, nr. 60A, zona Copou, Iași, 700127, România
Tel: (+4023) 222 03 15 Tel/Fax: (+4023) 222 03 16
E-mail: ,
Pagina a fost vizitată de 1 ori
Site-ul a fost vizitat de 9438105 persoane
Site-ul este folosit de 26 persoane
Site-ul a fost accesat de 6169 ori.

Relatiile Republicii Moldova cu UE

Relaţiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană au fost formal lansate odată cu semnarea la 28 noiembrie 1994 Acordul de Cooperare şi Parteneriat (APC), care a intrat în vigoare la 1 iulie 1998 pentru o perioadă iniţială de 10 ani cu posibilitatea prolongării. Documentul stabileşte cadrul juridic al relaţiilor actuale între Moldova şi UE în domeniul politic, comercial, economic, juridic, cultural-ştiinţific şi are ca obiective susţinerea Moldovei pentru: consolidarea democraţiei şi statului de drept cu respectarea drepturilor omului şi a minorităţilor prin asigurarea cadrului corespunzător al dialogului politic; dezvoltarea durabilă a economiei şi finalizarea procesului de tranziţie spre economia de piaţă prin promovarea schimburilor comerciale, investiţiilor şi relaţiilor economice armonioase.

În conformitate cu prevederile APC-ului dialogul instituţionalizat între Republica Moldova şi UE se realizează prin intermediul următoarelor structuri de cooperare:

Nivelul politic:

 • Consiliul de Cooperare RM – UE, care se organizează anual la nivelul înalţilor oficiali (Prim-ministru/Comisarul pentru Afaceri Externe şi PEV, Înaltul Reprezentant al Consiliului UE/Preşedinţia UE) şi are scopul trasării direcţiilor strategice a dezvoltării relaţiilor RM-UE;
 • Comitetul de Cooperare RM-UE se reuneşte anual la nivelul funcţionarilor publici de nivel înalt în vederea examinării tendinţelor directorii ale cooperării sectoriale RM-UE;
 • Comitetul de Cooperare Parlamentară RM-UE, care se reuneşte anual la nivelul Şefilor delegaţiilor Parlamentului Republicii Moldova şi Parlamentului European.

Nivelul de lucru:

 • Subcomitetele RM-UE sunt reuniuni sectoriale la nivel de experţi ce se organizează o dată pe an:
  • Subcomitetul în domeniul Comerţului şi Investiţii;
  • Subcomitetul în domeniul Finanţelor, Economiei şi Statisticii
  • Subcomitetul în domeniul Vămii, Cooperării Transfrontaliere, Justiţiei şi Afacerilor Interne
  • Subcomitetul în domeniul Energiei, Mediului, Transport,Telecomunicaţii, Ştiinţei, Tehnologiilor, instruirii şi educaţiei

Totodată, dialogul politic între RM şi UE este asigurat prin intermediul reuniunilor politice în formatul Troicii UE-Moldova în cadrul cărora se discută subiecte de interes comun în domeniul politicii externe şi de securitate, precum şi prin organizarea vizitelor reciproce, întîlnirilor şi consultărilor la toate nivelurile.

La nivel naţional implementarea reformelor în conformitate cu Agenda pentru Integrarea Europeană este coordonată de Comisia Naţională pentru Integrare Europeană, condusă de Preşedintele Republicii Moldova. Activitatea Comisiei Naţionale este coordonată de Secretariatul acesteia creat în cadrul Oficiului Guvernului Republicii Moldova. Sarcina Secretariatului este de a monitoriza şi de a asigura implementarea reformelor „europene”. În acelaşi timp, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene asigură dialogul politic permanent al Republicii Moldova cu instituţiile şi statele membre ale UE.

Politica de integrare europeană a Moldovei se bazează pe doi piloni principali: (i) realizarea reformelor interne în conformitate cu standardele europene şi (ii) valorificarea posibilităţilor ce derivă din participarea Moldovei la iniţiativele regionale din Europa de Sud-Est.

În mai 2004 Republica Moldova a fost inclusă în Politica Europeană de Vecinătate (PEV) a UE, evoluţia căreia este marcată de Comunicarea Comisiei privind Consolidarea Politicii Europene de Vecinătate decembrie 2006 şi Comunicarea Comisiei Europene din decembrie 2007 privind priorităţile de dezvoltare a PEV.

În contextul Politicii Europene de Vecinătate Comisia Europeană şi Guvernul Republicii Moldova au iniţiat negocierile asupra instrumentului de implementare a obiectivelor vizate de PEV. Planul de Acţiuni RM-UE a fost semnat la 22 februarie 2005, în cadrul Consiliului de Cooperare RM-UE pentru o perioadă de 3 ani. La 3 aprilie 2008 Comisia Europeană a publicat Raportul de progres privind implementarea Planului de Acţiuni RM-UE, Raportul Sectorial şi Comunicarea Comisiei Europene privind evaluarea PEV pe parcursul anului 2007.

Integrarea europeană rămîne a fi obiectivul ireversibil al agendei interne şi externe a Republicii Moldova. În acelaşi timp, prioritatea pe termen scurt a Republicii Moldova în dialogul său cu statele membre ale UE, Comisia Europeană şi Consiliul UE este ridicarea la un nivel calitativ nou a cadrului relaţiilor contractuale şi politice, şi anume negocierea şi semnarea unui nou acord juridic RM-UE, care va merge mai departe de APC. În viziunea noastră, noul acord ar urma să includă noi mecanisme şi instrumente în vederea asigurării accesului gradual al Moldovei la cele „patru libertăţi” ale Uniunii Europene: libertatea circulaţiei persoanelor, bunurilor, serviciilor şi capitalului.

La 27 mai 2008, cu ocazia Consiliului de Cooperare UE-Moldova, UE a decis lansarea procesului de reflecţii asupra noului acord cu Republica Moldova, care va merge mai departe de APC