ceramicstemă naţională a Moldoveisunflower


Privatization

Ministerul Afacerilor Externe şi Integarării Europene

Republica Moldova Pagina Oficială Centrul de Apel Paşapoarte cu date Biometrice Legislaţia Republicii Moldova Products of Moldova Airmoldova Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2015 - 2018 E-services Registru Chamber
Mass Media din Moldova
Ambasada Republicii Moldova în România
Aleea Alexandru nr.40, sector 1, Bucureşti 011824, România
Tel: (+4 021) 230 04 74; 230 07 32 Fax: (+4 021) 230 77 90
E-mail:
Secţia Consulară a Ambasadei Republicii Moldova în România
Strada Emanoil Porumbaru nr. 89, parter, sector 1, Bucureşti 011424, România
Tel: (+4 021) 410 98 27; 410 04 84 Mob: +40 787 898 050 (Exclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar. La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare) Fax: (+4 021) 410 98 26
E-mail:
Consulatul General al Republicii Moldova la Iași
Strada Aleea Grigore Ghica Vodă, nr. 60A, zona Copou, Iași, 700127, România
Tel: (+4023) 222 03 15 Tel/Fax: (+4023) 222 03 16
E-mail: ,
Pagina a fost vizitată de 1 ori
Site-ul a fost vizitat de 9437915 persoane
Site-ul este folosit de 30 persoane
Site-ul a fost accesat de 5979 ori.

Taxe pentru serviciile consulare

Cuantumul taxelor consulare percepute pentru serviciile consulare prestate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova peste hotare este stabilit prin

Legea Republicii Moldova nr. 242 din 24 septembrie 2010 (în vigoare din 24 decembrie 2010)

Nr.
crt.
Serviciul Tariful,
în euro
I. Perfectarea vizelor
1 Tip A – viză de tranzit aeroportuar 20
2 Tip B - viză de tranzit 40
3 Tip C - viză de scurtă şedere 60
4 Tip D - viză de lungă şedere 80
II. Perfectarea şi eliberarea paşaportului de cetăţean
al Republicii Moldova şi altor documente
1 Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova 40
2 Introducerea datelor copilului în paşaportul părintelui
(cu sau fără aplicarea fotografiei copilului)
10
3 Examinarea cererii privind stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetăţeanului Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv 150
4 Eliberarea titlului de călătorie 20
III. Acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei
1 Examinarea cererii privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective 10
2 Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective 300
3 Examinarea cererii privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective 10
4 Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova 50
5 Eliberarea adeverinţei privind dobîndirea/redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova 10
6 Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie 50
IV. Înregistrarea actelor de stare civilă
1 Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie 50
2 Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile cînd între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă 250
3 Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărîrii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani 50
4 Înregistrarea divorţului în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei 150
5 Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv 20
6 Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv 20
V. Îndeplinirea actelor notariale
1 Autentificarea procurii:
     a) în numele persoanei fizice
     b) în numele persoanei juridice
30
60
2 Autentificarea testamentului 30
3 Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj 100
4 Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale 50 (pentru fiecare lună)
5 Legalizarea semnăturilor de pe documente 10
6 Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele 2 (pentru
o pagină)
7 Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele 10 (pentru
o pagină)
8 Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:
     a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc
     b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie
     c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului
20
10
15
9 Primirea documentelor la păstrare 20 (pentru fiecare lună)
10 Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv 10
11 Întocmirea protestelor de mare 30
12 Asigurarea probelor 50
13 Alte acte notariale 50
VI. Legalizarea consulară
  Legalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova
     a) pentru persoane fizice
     b) pentru persoane juridice
30
60
VII. Alte acţiuni consulare
1 Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova 30
2 Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decît cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sînt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sînt parte 30

Cuantumul tarifelor pentru prestarea, de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova peste hotare, a serviciilor aferente celor consulare

N/O Capitolul, denumirea serviciilor consulare aferente celor cu plată Tariful
(Euro)
1 Perfectarea şi eliberarea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova şi altor documente:  
  - Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al RM; 5
  - Întroducerea datelor copilului în paşaportul părintelui (cu sau fără aplicarea fotografiei copilului) 5
  - Examinarea cererii privind stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetăţeanului RM şi perfectarea setului de documente respectiv; 5
  - Eliberarea titlului de călătorie (la eliberarea titlului pentru minori sau victime ale traficului de fiinţe umane, taxa aferentă nu se percepe). 5
2 Acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei:  
  - Examinarea cererii privind dobândirea cetăţeniei RM şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective; 0
  - Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia RM şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective; 30
  - Examinarea cererii privind redobândirea cetăţeniei RM şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective; 0
  - Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia RM; 10
  - Eliberarea adeverinţei privind dobândirea/redobândirea cetăţeniei RM; 0
  - Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie 5
3 Înregistrarea actelor de stare civilă:  
  - Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie; 5
  - Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile când între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la înregistrarea soţului inapt de muncă;
20
  - Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărârii (sentinţei) instanţei judecătoreşti dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani; 5
  - Înregistrarea divorţului în temeiul hotărârii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei; 20
  - Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv; 5
  - Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui şi/sau patronimicului cu eliberarea certificatului respectiv. 5
4 Îndeplinirea actelor notariale:
 
  - Autentificarea procurii:  
       a) în numele persoanei fizice; 5
       b) în numele persoanei juridice; 10
  - Autentificarea testamentului; 5
  - Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj; 10
  - Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale; 5 (pentru fiecare lună)
  - Legalizarea semnăturilor de pe documente; 5
  - Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele; 1 (pentru o pagină)
  - Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele; 1 (pentru o pagină)
  - Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:  
       a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc; 5
       b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie 5
       c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului. 5
  - Primirea documentelor la păstrare; 5 (pentru fiecare lună)
  - Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau oficiul consular respectiv; 5
  - Întocmirea protestelor de mare; 5
  - Asigurarea probelor; 5
  - Alte acte notariale. 5
5 Alte acţiuni consulare:  
  - Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din RM; 5
  - Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decât cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sunt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei RM sau acordurilor la care ambele state sunt parte. 5