ceramicstemă naţională a Moldoveisunflower

Error: page 467 not found
Privatization

Ministerul Afacerilor Externe şi Integarării Europene

Republica Moldova Pagina Oficială Centrul de Apel Paşapoarte cu date Biometrice Legislaţia Republicii Moldova Products of Moldova Airmoldova Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2015 - 2018 E-services Registru Chamber
Mass Media din Moldova
Ambasada Republicii Moldova în România
Aleea Alexandru nr.40, sector 1, Bucureşti 011824, România
Tel: (+4 021) 230 04 74; 230 07 32 Fax: (+4 021) 230 77 90
E-mail:
Secţia Consulară a Ambasadei Republicii Moldova în România
Strada Emanoil Porumbaru nr. 89, parter, sector 1, Bucureşti 011424, România
Tel: (+4 021) 410 98 27; 410 04 84 Mob: +40 787 898 050 (Exclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar. La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare) Fax: (+4 021) 410 98 26
E-mail:
Consulatul General al Republicii Moldova la Iași
Strada Aleea Grigore Ghica Vodă, nr. 60A, zona Copou, Iași, 700127, România
Tel: (+4023) 222 03 15 Tel/Fax: (+4023) 222 03 16
E-mail: ,
Pagina a fost vizitată de 663 ori
Site-ul a fost vizitat de 9588260 persoane
Site-ul este folosit de 21 persoane
Site-ul a fost accesat de 174532 ori.

Taxe pentru serviciile consulare

Serviciile consulare prestate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova şi cuantumul taxelor consulare

Nr.
crt.
Serviciul Tariful,
în euro
I. Perfectarea vizelor
1 Tip A – viză de tranzit aeroportuar 20
2 Tip B - viză de tranzit 40
3 Tip C - viză de scurtă şedere 40
4 Tip D - viză de lungă şedere 40
II. Perfectarea şi eliberarea paşaportului de cetăţean
al Republicii Moldova şi altor documente
1 Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova 40
2 Perfectarea setului de documente pentru obţinerea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova 30
3 Examinarea cererii privind emigrarea autorizată a cetăţeanului Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv 150
4 Eliberarea titlului de călătorie 20
III. Acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei
1 Examinarea cererii privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective 10
2 Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective 300
3 Examinarea cererii privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective 10
4 Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova 50
5 Eliberarea adeverinţei privind dobîndirea/redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova 10
6 Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie 50
IV. Înregistrarea actelor de stare civilă
1 Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie 50
2 Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile cînd între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă 250
3 Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărîrii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani 50
4 Înregistrarea divorţului în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei 150
5 Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv 20
6 Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv 20
V. Îndeplinirea actelor notariale
1 Autentificarea procurii:
     a) în numele persoanei fizice
     b) în numele persoanei juridice

30
60
2 Autentificarea testamentului 30
3 Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj 100
4 Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale 50 (pentru fiecare lună)
5 Legalizarea semnăturilor de pe documente 10
6 Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele 2 (pentru
o pagină)
7 Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele 10 (pentru
o pagină)
8 Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:
     a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc
     b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie
     c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului

20

10

15
9 Primirea documentelor la păstrare 20 (pentru fiecare lună)
10 Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv 10
11 Întocmirea protestelor de mare 30
12 Asigurarea probelor 50
13 Alte acte notariale 50
VI. Supralegalizarea consulară
  Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova
     a) pentru persoane fizice
     b) pentru persoane juridice30
60
VII. Alte acţiuni consulare
1 Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova 30
2 Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decît cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sînt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sînt parte 30

Cuantumul mijloacelor aferente serviciilor consulare stabilite în MDOC

EUR

Nr. Serviciul Taxă aferentă
unică
Termen perfectare Categorie
    MDOC,
cu excepţia →
SUA,
Canada,
China,
Japonia,
Azerbaidjan
   
I. Perfectarea vizelor
1 Tip A – viză de tranzit aeroportuar 0 0    
2 Tip B – viză de tranzit 0 0    
3 Tip C – viză de scurtă ședere 0 0    
4 Tip D – viză de lungă ședere 0 0    
II. Perfectarea si eliberarea pasaportului de cetatean al RM si altor documente
1 Perfectarea setului de documente pentru obţinerea pașaportului de cetăţean al Republicii Moldova 11 21 30 zile  
11 21 15 zile
11 21 5 zile
10 20 30 zile copiii sub 7 ani
13 23 15 zile
12 22 5 zile
10 20 30 zile copiii intre 7 si 12 ani
13 23 15 zile
12 22 5 zile
10 20 30 zile prelevarea datelor biometrice fizic imposibila permanent
13 23 15 zile
12 22 5 zile
11 21 30 zile prelevarea datelor biometrice fizic imposibila provizoriu
13 23 15 zile
12 22 5 zile
2 Perfectarea setului de documente pentru obţinerea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova 9 19 30 zile CA - cetatean aflat provizoriu in strainantate
10 20 15 zile
11 21 5 zile
9 19 30 zile CA - in locul actului declarat pierdut
10 20 15 zile
11 21 5 zile
8 18 24 h cu foto BP - aflare provizorie in strainatate
11.5 21.5 24 h fara foto
3 Examinarea cererii privind stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetăţeanului Republicii Moldova și perfectarea setului de documente respectiv 20 10    
4 Eliberarea titlului de călătorie 5 5    
III. Acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei
1 Examinarea cererii privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective 5 5    
2 Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective 20 20    
3 Examinarea cererii privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective 5 5    
4 Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova 0 0    
5 Eliberarea adeverinţei privind dobîndirea/redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova 0 0    
6 Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie 0 0    
IV. Înregistrarea actelor de stare civilă
1 Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie 20 20    
2 Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile cind între aceștia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă 20 20    
3 Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul și hotărîrii (sentinţei) instanţei judecătorești, dacă celălalt soș este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani 20 20    
4 Înregistrarea divorţului în temeiul hotărîrii instanţei judecătorești cu privire la desfacerea căsătoriei 20 20    
5 Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv 5 5    
6 Examinarea cererii privind schimbarea numelui și/sau prenumelui, și/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv 10 10    
V. Îndeplinirea actelor notariale
1 Autentificarea procurii
a) în numele persoanei fizice
b) în numele persoanei juridice

0

0

0

0
   
2 Autentificarea testamentului 0 0    
3 Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și contractului de gaj 5 5    
4 Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale 5 5    
5 Legalizarea semnăturilor pe documente 0 0    
6 Legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele 0 0    
7 Efectuarea și legalizarea traducerii documentelor și a extraselor din ele 5 5    
8 Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:
a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc
b) certificarea indentităţii persoanei cu persoana înfăţișată în fotografie
c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului0
000
00
   
9 Primirea documentelor la păstrare 0 0    
10 Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv 0 0    
11 Întocmirea protestelor de mare 0 0    
12 Asigurarea probelor 0 0    
13 Alte acte notariale 0 0    
VI. Legalizarea consulară
1 Legalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova:
a) pentru personae fizice
b) pentru personae juridice5

55

5
   
VII. Alte acţiuni consulare
1 Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova 5 5    
2 Perfectarea și eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decît cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sunt solicitate conform legislaţiei statului străin și nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sunt parte. 5 5