ceramicstemă naţională a Moldoveisunflower

Error: page 467 not found
Privatization

Ministerul Afacerilor Externe şi Integarării Europene

Republica Moldova Pagina Oficială Centrul de Apel Paşapoarte cu date Biometrice Legislaţia Republicii Moldova Products of Moldova Airmoldova Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2015 - 2018 E-services Registru Chamber
Mass Media din Moldova
Ambasada Republicii Moldova în România
Aleea Alexandru nr.40, sector 1, Bucureşti 011824, România
Tel: (+4 021) 230 04 74; 230 07 32 Fax: (+4 021) 230 77 90
E-mail:
Secţia Consulară a Ambasadei Republicii Moldova în România
Strada Emanoil Porumbaru nr. 89, parter, sector 1, Bucureşti 011424, România
Tel: (+4 021) 410 98 27; 410 04 84 Mob: +40 787 898 050 (Exclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar. La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare) Fax: (+4 021) 410 98 26
E-mail:
Consulatul General al Republicii Moldova la Iași
Strada Aleea Grigore Ghica Vodă, nr. 60A, zona Copou, Iași, 700127, România
Tel: (+4023) 222 03 15 Tel/Fax: (+4023) 222 03 16
E-mail: ,
Pagina a fost vizitată de 154 ori
Site-ul a fost vizitat de 9526171 persoane
Site-ul este folosit de 6 persoane
Site-ul a fost accesat de 102619 ori.

Titlu de călătorie

Titlul de călătorie este documentul de călătorie provizoriu eliberat pentru o singură călătorie spre Republica Moldova cetăţenilor Republicii Moldova, apatrizilor cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova, precum şi cetăţenilor străini cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova care, din motive obiective, nu pot obţine un asemenea document la misiunile diplomatice sau la consulatele statului ai cărui cetăţeni sunt, în cazul în care aceste categorii de persoane se află în străinătate şi nu sunt în posesia unui document de călătorie valabil pentru revenirea în Republica Moldova (paşaport expirat, deteriorat, pierdut sau furat).

Cererea pentru obţinerea Titlului de călătorie se depune la Ambasadă, care, poate fi descărcată aici.

Pentru perfectarea Titlului de călătorie este necesar să prezentaţi la Ambasadă:

  • formular de cerere completate;
  • două fotografii 35mm x 45mm;
  • dovada cetăţeniei Republicii Moldova (paşaport pentru călătorii în străinătate, buletin de identitate, certificatul eliberat de organele competente ale Republicii Moldova care confirmă apartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova sau certificatul de naştere, în cazul minorilor) sau dovada dreptului de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova, în cazul apatrizilor şi cetăţenilor străini (paşaport pentru străini sau apatrizi, buletinul de identitate pentru străini sau apatrizi);
  • dovada lipsei unui document de călătorie valabil. Dovadă a lipsei unui document de călătorie valabil se consideră: 1) documentul de călătorie cu termenul de valabilitate expirat; 2) documentul de călătorie deteriorat; 3) documentul de călătorie care conţine date incorecte sau neactualizate ale solicitantului; 4) documentul de călătorie al părinţilor în care au fost incluse numele şi prenumele minorilor; 5) documentul de călătorie de model ieşit din uz; 6) declaraţia de pierdere sau furt al documentului de călătorie; 7) declaraţia privind neperfectarea anterioară a documentului de călătorie.
  • documentele care atestă schimbul de nume sau prenume, în cazul în care solicitantul posedă un alt nume sau prenume decât cel menţionat în documentul de călătorie;

La perfectarea titlului de călătorie pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani taxa consulară nu se încasează