ceramicstemă naţională a Moldoveisunflower

Error: page 467 not found
Privatization

Ministerul Afacerilor Externe şi Integarării Europene

Republica Moldova Pagina Oficială Centrul de Apel Paşapoarte cu date Biometrice Legislaţia Republicii Moldova Products of Moldova Airmoldova Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2015 - 2018 E-services Registru Chamber
Mass Media din Moldova
Ambasada Republicii Moldova în România
Aleea Alexandru nr.40, sector 1, Bucureşti 011824, România
Tel: (+4 021) 230 04 74; 230 07 32 Fax: (+4 021) 230 77 90
E-mail:
Secţia Consulară a Ambasadei Republicii Moldova în România
Strada Emanoil Porumbaru nr. 89, parter, sector 1, Bucureşti 011424, România
Tel: (+4 021) 410 98 27; 410 04 84 Mob: +40 787 898 050 (Exclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar. La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare) Fax: (+4 021) 410 98 26
E-mail:
Consulatul General al Republicii Moldova la Iași
Strada Aleea Grigore Ghica Vodă, nr. 60A, zona Copou, Iași, 700127, România
Tel: (+4023) 222 03 15 Tel/Fax: (+4023) 222 03 16
E-mail: ,
Pagina a fost vizitată de 459 ori
Site-ul a fost vizitat de 9588259 persoane
Site-ul este folosit de 20 persoane
Site-ul a fost accesat de 174531 ori.

Transcrierea actelor de stare civilă

Informaţii detailate referitor la transcrierea actelor de stare civilă (certificate de naştere, căsătorie, divorţ, schimbare a numelui şi/sau prenumelui, deces), înregistrate peste hotarele Republicii Moldova după 17.08.2001, puteţi găsi pe pagina web a Serviciului Stare Civilă al Republicii Moldova.
http://www.starecivila.gov.md/ro/pages/transcriere

Transcrierea actelor de stare civilă

Dosarele pentru transcrierea actelor de stare civilă se depun personal la Ambasadă. Urmare avizului pozitiv de la Serviciul Stare Civilă (cca. 2 luni), urmează fiecare solicitant să se prezinte PERSONAL la Ambasadă, pentru a ridica certificatul transcris cu prezentarea actelor în original la ora stabilită de către funcţionarul consular.

Pentru transcrierea actului de naştere eliberat de către autorităţile unui stat străin după 17.08.2001, solicitantul urmează să depună următoarele acte:

Pentru transcrierea actului de căsătorie eliberat de către autorităţile unui stat străin după 17.08.2001, solicitantul urmează să prezinte la Ambasadă următoarele acte:

 • cererea de transcriere a actului de căsătorie (în original+1 copie);
 • Certificatul de căsătorie (în original+1 copie);
 • paşapoartele solicitanţilor (2 copii);
 • certificatele de naştere ale solicitanţilor (2 copii);
 • dovada achitării taxelor consulare şi aferente.
  Suma taxelor consular și cheltuielilor aferente pentru întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv constituie 25 Euro

Pentru transcrierea actului de schimbare a numelui/prenumelui eliberat de către autorităţile unui stat străin după 17.08.2001, solicitantul urmează să prezinte la Ambasadă următoarele acte:

 • cererea de transcriere a actului de schimbare a numelui/prenumelui (în original+1 copie);
 • certificatul despre schimbarea numelui şi/sau prenumelui (dacă schimbul numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, urmează a fi depuse actele pentru transcrierea actului de căsătorie) (în original+1 copie);
 • paşapoartele solicitanţilor (2 copii);
 • certificatul de naştere al solicitantului (2 copii);
 • dovada achitării taxelor consulare şi aferente.
  Suma taxelor consular și cheltuielilor aferente pentru întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv constituie 25 Euro.

Pentru transcrierea actului de divorţ:

 • cerere privind transcrierea actului de divorţ (în original+1 copie);
 • certificatul de divorţ/ extrasul sau hotărîrea judecătorească definitivă și irevocabilă;
 • paşapoarte solicitanţilor (2 copii);
 • certificatul de căsătorie (în cazul dacă căsătoria a fost încheiată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de căsătorie moldovenesc transcris) (în original + 2 copii);
 • dovada achitării taxelor consulare şi aferente.
  Suma taxelor consular și cheltuielilor aferente pentru întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv constituie 25 Euro.

*NOTĂ:
În conformitate cu Legea privind actele de stare civilă, nr. 100 din 26.04.2001 (Publicată la 17.08.2001 în Monitorul Oficial Nr. 97-99, art. Nr. 765), actele de stare civilă (de naştere, de căsătorie, de schimbare a numelui etc.) ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de către organele competente ale ţărilor străine au putere doveditoare în Republica Moldova numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.

Actele de stare civila înregistrate de către autorităţile unui stat străin 17.08.2001 urmează a fi transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova. Această procedură presupune perfectarea certificatului moldovenesc de stare civilă.

Cetăţeanul Republicii Moldova este obligat să declare transcrierea, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului de stare civilă ori a copiei sau extrasului de pe actul de stare civilă.

Înregistrarea şi transcrierea actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova, care locuiesc în afara teritoriului ţării, se efectuează de către organele de stare civilă din Republica Moldova sau de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova.

Cererea de transcriere urmează a fi soluţionată în termen de 2 luni din ziua depunerii, iar pentru motive temeinice, termenul poate fi prelungit.